Definities en feiten

Bezoek onze Family Reunion pagina voor meer informatie over vluchtelingen en hun recht op gezinsleven.

Vluchteling

Een vluchteling is een persoon die door 'om een ​​gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging, bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit, en niet in staat is of, hoofde van bovenbedoelde vrees, is niet bereid om zich te beroepen op de bescherming van dat land ... ' (Definitie geciteerd uit de 1951 Vluchtelingenverdrag)

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die een aanvraag tot bescherming ingediend op grond van het Vluchtelingenverdrag of artikel 3 van het EVRM

De status van vluchteling

Vluchtelingenstatus wordt toegekend aan iemand die de UKBA erkent als vluchteling, zoals beschreven in de 1951 Een conventie

Onbepaalde tijd

ILR is een vorm van immigratie-status die door de Britse Border Agency. Onbepaalde tijd te blijven (ILR) wordt ook wel 'permanent verblijf' of 'vaste status' als het geeft toestemming voor een verblijf in het Verenigd Koninkrijk op een permanente basis

Humanitaire bescherming

Humanitaire bescherming is een vorm van immigratie-status. Het wordt toegekend door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een persoon die het besluit heeft een behoefte aan bescherming, maar die niet voldoen aan de criteria voor de vluchtelingenstatus

voor meer definities zie hier…

WERELDWIJD

Er zijn 42 miljoen gedwongen ontheemden over de hele wereld. Dit geldt ook voor 27.1 miljoen binnenlandse ontheemden en 15.6 miljoen vluchtelingen

4 buiten 5 vluchtelingen zijn ondergebracht in de derde wereld

Pakistan neemt in de meeste 1.7 miljoen, meer dan de 1.6 miljoen euro genomen door de heel Europa

De Democratische Republiek Congo, Birma en Colombia produceren de meeste vluchtelingen

bron artikel…

VERENIGD KONINKRIJK 2009 CIJFERS

Het aantal asielaanvragen is 24,485 exclusief ten laste (30,675 inclusief personen ten laste)

Van deze 24,485 de eerste beslissingen waren als volgt:

- 4190 (17%) zijn asiel en werden erkend als vluchteling

- 95 (<1%) werden toegekend humanitaire bescherming

- 2460 (10%) werden toegekend Discretionaire Verlaat

- 17,545 (72%) werden weigeringen

Het totaal aantal asielzoekers ten laste was 6185 – een gemiddelde van een afhankelijke voor elke vier principe zullen aanvragers

Veel laste (71%) stonden onder 18 en iets meer dan half (52%) waren vrouwen

De Britse 13e onder de Europese landen op het gebied van asielzoekers per hoofd van de bevolking

Van de 24,485 die asiel zoeken 15,330 (62%) toegepast voor een soort van asielzoekers te ondersteunen

 

Meer statistieken – bron Vluchtelingenwerk 2011